PQStat.plsg_main_de
FILMY SZKOLENIOWE AUDIO/YOUTUBE
Kanał youtube (41)
st3 ANOVA czynnikowa GLM cz.124:30
st3 ANOVA czynnikowa GLM cz.27:55
st3 Standaryzacja współczynników epidemiologicznych6:06
st3 Regresja logistyczna cz.132:37
st3 Regresja logistyczna cz.218:30
st3 Regresja logistyczna cz.324:43
st3 Jeden raport dla wielu analiz3:11
st3 Organizowanie zmiennych w zestawy6:50
st3 Iloraz szans (OR) i relatywne ryzyko (RR)13:25
st3 Poprawki testu Chi-kwadrat 2x221:10
st3 Chi-kwadrat 2x26:30
st3 Jaki test statystyczny wybrać?10:57
st3 Meta-analiza przygotowanie danych 17:08
st3 Meta-analiza podsumowanie25:38
st3 Meta-analiza porównanie grup17:17
st3 Meta-regresja 19:38
st3 Jakość ankiety 26:43
st3 Korelacja liniowa, część 1 35:55
st3 Korelacja liniowa, część 2 20:41
st3 Zestawy raportów, przesyłanie do Excel, Word 22:34
st3 Normalność rozkładu 19:41
st3 Zgodność ICC 27:54
st3 Zgodność Kappa-Fleissa 18:34
st3 Zgodność Kappa ważona 10:47
st3 Zgodność Kappa-Cohena 14:01
st3 Zgodność W-Kendalla 09:07
st3 Wyznaczanie liczności próby 25:38
st3 ANOVA jednoczynnikowa 24:15
st3 Krzywe ROC cz.1 28:47
st3 Krzywe ROC cz.2 8:30
st3 Krzywe ROC cz.3 21:35
st3 Analiza przeżycia cz.1 12:04
st3 Analiza przeżycia cz.2 29:34
st3 Analiza przeżycia cz.3 20:57
st3 Analiza przeżycia cz.4 49:57
st3 Obszar roboczy 19:34
st3 Wilcoxon zależne 25:42
st3 Fisher Snedecor 12:21
st3 Test dla 1 proporcji 25:51
st3 Macierze podobieństwa 33:04
st3 Test Z 2 grupy niezależne 26:25
st3 Chi kwadrat dla trendu23:02
st3 Braki danych24:49
st3 Test prpoprcji - 2 grupy zależne22:58
st3 Chi kwadrat RxC08:55
st3 t Studenta 1 grupa09:42
st3 t Studenta dla grup niezależnych14:14
st3 Wilcoxon dla 1 grupy10:34
st3 Snow14:51
st3 t Studenta dla grup zależnych12:35
st3 Mann Whitney12:54
st3 NNT06:40
st3 Dane surowe i Tabele14:51
st3 Bowker McNemar22:42RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2018 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.