PQStat
Statystyczne Oprogramowanie Obliczeniowe
Strona glownaFilmy szkoleniowe


Kanał youtube (41)

strzałkaANOVA czynnikowa GLM cz.124:30
strzałkaANOVA czynnikowa GLM cz.27:55
strzałkaStandaryzacja współczynników epidemiologicznych6:06
strzałkaRegresja logistyczna cz.132:37
strzałkaRegresja logistyczna cz.218:30
strzałkaRegresja logistyczna cz.324:43
strzałkaJeden raport dla wielu analiz3:11
strzałkaOrganizowanie zmiennych w zestawy6:50
strzałkaIloraz szans (OR) i relatywne ryzyko (RR)13:25
strzałkaPoprawki testu Chi-kwadrat 2x221:10
strzałkaChi-kwadrat 2x26:30
strzałkaJaki test statystyczny wybrać?10:57
strzałkaMeta-analiza przygotowanie danych 17:08
strzałkaMeta-analiza podsumowanie25:38
strzałkaMeta-analiza porównanie grup17:17
strzałkaMeta-regresja 19:38
strzałkaJakość ankiety 26:43
strzałkaKorelacja liniowa, część 1 35:55
strzałkaKorelacja liniowa, część 2 20:41
strzałkaZestawy raportów, przesyłanie do Excel, Word 22:34
strzałkaNormalność rozkładu 19:41
strzałkaZgodność ICC 27:54
strzałkaZgodność Kappa-Fleissa 18:34
strzałkaZgodność Kappa ważona 10:47
strzałkaZgodność Kappa-Cohena 14:01
strzałkaZgodność W-Kendalla 09:07
strzałkaWyznaczanie liczności próby 25:38
strzałkaANOVA jednoczynnikowa 24:15
strzałkaKrzywe ROC cz.1 28:47
strzałkaKrzywe ROC cz.2 8:30
strzałkaKrzywe ROC cz.3 21:35
strzałkaAnaliza przeżycia cz.1 12:04
strzałkaAnaliza przeżycia cz.2 29:34
strzałkaAnaliza przeżycia cz.3 20:57
strzałkaAnaliza przeżycia cz.4 49:57
strzałkaObszar roboczy 19:34
strzałkaWilcoxon zależne 25:42
strzałkaFisher Snedecor 12:21
strzałkaTest dla 1 proporcji 25:51
strzałkaMacierze podobieństwa 33:04
strzałkaTest Z 2 grupy niezależne 26:25
strzałkaChi kwadrat dla trendu23:02
strzałkaBraki danych24:49
strzałkaTest prpoprcji - 2 grupy zależne22:58
strzałkaChi kwadrat RxC08:55
strzałkat Studenta 1 grupa09:42
strzałkat Studenta dla grup niezależnych14:14
strzałkaWilcoxon dla 1 grupy10:34
strzałkaSnow14:51
strzałkat Studenta dla grup zależnych12:35
strzałkaMann Whitney12:54
strzałkaNNT06:40
strzałkaDane surowe i Tabele14:51
strzałkaBowker McNemar22:42RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2019 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.